Kadra | Przedszkole Niepubliczne AQQ Tu Odkrywca

Kadrę pedagogiczną w Przedszkolu Niepublicznym AQQ tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wspierają nas również specjaliści: logopeda, psycholog a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

MAŁGORZATA JAKUBIAK

Dyrektor i wychowawca przedszkola. Nauczyciel dyplomowany wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Pedagog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prywatnie mama dwójki dorosłych dzieci. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, choreografii oraz wychowania fizycznego. Prowadziła zespół folklorystyczny „Borkowskie Jaskółeczki” osiągając sukcesy na przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Ciągła chęć rozwoju i pozytywna energia sprawiają, że ustawicznie podnosi swoje kompetencje będąc tym samym ukochaną „ciocią” dla swoich podopiecznych. W 2010 r została uhonorowana przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki RP Bronisława Komorowskiego „Brązowym Medalem za długoletnią służbę”. W wolnym czasie uprawia sporty, spaceruje z psem i czyta dobrą książkę.

 

ANITA BINKOWSKA

Nauczyciel w grupie Montessori.
Absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z terapią pedagogiczną na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca z dziećmi była od zawsze jej marzeniem. Uważa, że wychowanie przedszkolne to jeden z ważniejszych etapów w procesie edukacji i stanowi podstawę dalszego kształcenia. Pragnie wzbudzać u swoich wychowanków ciekawość świata. Prywatnie mama trójki dzieci. Lubi spędzać czas z rodziną, czytać książki i długie spacery.

 

JUSTYNA GORAJ

Lektor języka angielskiego, nauczyciel w grupie Odkrywcy.
Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Jest optymistyczną, pełną zapału i zawsze uśmiechniętą Ciocią, która kocha dzieci, uwielbia się z nimi bawić i uczyć.
Pomaga dzieciom w poznawaniu otaczającego je świata, uczy ich samodzielności i współpracy z innymi ludźmi. Jest szczęśliwa, że może towarzyszyć im w tej jakże ekscytującej drodze.
Jest osobą, dla której praca z drugim człowiekiem niezależnie od wieku to niepowtarzalne doświadczenie i przygoda. Inspirująca jest dla niej odmienność ludzi, różnorodne zachowania, tempo przyswajania wiedzy oraz możliwość kształtowania młodych charakterów.
Dla swoich przedszkolaków stara się być nie tylko nauczycielem, ale również przyjacielem, który wysłucha, pomoże i przytuli.
Prywatnie szczęśliwa mama 6-letniego synka.

 

AGNIESZKA SORYS

Nauczyciel w grupie Podróżników.
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia o kierunku pedagogicznym ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Od zawsze chciała pracować z dziećmi. Przebywanie z nimi sprawia jej satysfakcję. Jest przekonana, że pozytywny nauczyciel zaszczepia w dzieciach uśmiech, radość i chęć do poznawania coraz to nowszych i ciekawszych rzeczy. Wychodzi z założenia, że dzieci każdego dnia poznają świat razem z nami – i właśnie to jest najpiękniejsze.
Jest osobą kreatywną i bardzo pozytywną. Obdarza dzieci ciepłem i zawsze zachęca do odkrywania nowych, nieznanych rzeczy, a także poszerzania i utrwalania wiadomości oraz umiejętności już nabytych. Zwraca szczególną uwagę na to, aby dzieci przychodziły do przedszkola uśmiechnięte i czuły się w nim bezpiecznie.

MAGDALENA FIJAŁKOWSKA

Nauczyciel w grupie Podróżników.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Odbyła praktyki pedagogiczne w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych. Uważa, że najważniejszy w okresie dzieciństwa jest uśmiech dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa. Jej celem zawodowym jest praca w przedszkolu, gdzie może realizować swoją pasję, zdobywać doświadczenie niezbędne w tym zawodzie oraz poznawać indywidualne potrzeby dzieci. U swoich wychowanków docenia ich kreatywność, szczerość, a także wrażliwość. Ukończyła kurs na kierownika i wychowawcę wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

 

MAGDALENA HENDEL

Nauczyciel, wychowawca w grupie Astronauci.
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z terapią pedagogiczną.
Praca z dziećmi jest dla niej przede wszystkim pasją i życiowym marzeniem. Już jako mała dziewczynka chciała zostać nauczycielem. Stara się, żeby nauka dawała dzieciom radość, dlatego swoje zajęcia opiera na zabawie. Uśmiech dzieci jest dla niej najlepszą nagrodą za zaangażowanie w pracę zawodową. Uważa, że pierwsze lata życia człowieka, mają największy wpływ na proces kształtowania się jego osobowości. Pragnie, aby jej wychowankowie mile wspominali czas spędzony w przedszkolu.

MAGDALENA SKRZYPEK

Nauczyciel w grupie Odkrywcy.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Odbyła praktyki pedagogiczne w kilku przedszkolach i szkołach podstawowych. Od najmłodszych lat marzyła o pracy z dziećmi. Zawsze miła, uśmiechnięta, ciepła i cierpliwa. Uwielbia prace z dziećmi. Ukończyła warsztaty metodyczne z Pedagogiki Zabaw „Tańce i zabawy w edukacji i animacji”.

PATRYCJA MOSIOŁEK

Nauczyciel w grupie Montessori, lektor języka angielskiego.
Absolwentka studiów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz z terapią pedagogiczną. Dodatkowo poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniem ze spektrum Autyzmu i Aspergera. W swojej pracy najbardziej ceni uśmiech i zadowolenie dzieci, co daję jej inspiracje do dalszego rozwoju w zawodzie nauczyciela.

ERWIN LISZKIEWICZ

Pedagog, terapeuta
Z wykształcenia jest pedagogiem terapeutą, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, nauczycielem historii. Od ośmiu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność wzroku, niepełnosprawności sprzężone). Skończył studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, najskuteczniejszej metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu, opartej na dowodach naukowych i podstawowych prawach uczenia się. Był nauczycielem historii w szkole podstawowej dla dzieci z autyzmem (bo historia to jedna z jego pasji). Skończył wiele kursów i szkoleń, był uczestnikiem licznych krajowych i międzynarodowych konferencji związanych z edukacją i wspieraniem dzieci niepełnosprawnych. Posiada kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W przedszkolu „AQQ tu Odkrywca” jest wujciem Erwinem, prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne i wspiera dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prywatnie jest ojcem rocznej Gabrysi i dwuletniego Cyprianka. Jego pasje to: logiczne gry planszowe, historia, literatura faktu, akwarystyka. Prowadzi fanpage dotyczący edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku.  W wolnych chwilach podróżuje, ciągnie go na Kaukaz, gdyż jest miłośnikiem kultury i kuchni tego regionu, z tego powodu nauczył się języka gruzińskiego.

 

SEBASTIAN SROCZYŃSKI

Pedagog, terapeuta

Ukończył rewalidację z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie J. Kochanowskiego w Kielcach. Od 2009r. pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył w różnego rodzaju placówkach m. in: Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej , mieszkaniach treningowych i in. Chcąc wykonywać swoją pracę jak najlepiej systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończył kurs oligofrenopedagogiki, terapii zajęciowej,, kurs asystenta-trenera osób niepełnosprawnych. W Przedszkolu AQQ pełni funkcję nauczyciela-terapeuty, prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prywatnie jestem tatą 6-letniej Izy.

 

MONIKA GILEWSKA

Logopeda

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Obecnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne szkolenia skierowane do osób pracujących z dziećmi, np. „Gimnastyka paluszków”, „Dziecięce masażyki”, „Bajkoterapia w żłobku”, „Opieka nad dzieckiem z ADHD”, „Animator zabaw dziecięcych”, „Analiza rysunku dziecka”. W swojej pracy logopedycznej wykorzystuje wiele metod i narzędzi, które dobiera odpowiednio do potrzeb i możliwości danego dziecka. Potrafi zaabsorbować dzieci ciekawymi ćwiczeniami artykulacyjnymi oraz przedstawić skomplikowane treści w jasny sposób. Poprzez szerokie spektrum zabaw wyposaża najmłodszych w umiejętność wczesnego czytania. Prowadząc terapię logopedyczną z dziećmi, kieruje się następującym mottem „Sztuka uczenia polega na odkrywaniu tego, że coś jest możliwe”. Uważa, że praca z najmłodszymi jest codziennym wyzwaniem, ponieważ cały trud włożony w przygotowanie do terapii z dzieckiem jest na bieżąco oceniany i poddawany krytyce. Zajęcia z dziećmi opiera na systemie wzmocnień pozytywnych, tak by budować w nich motywację do działania oraz wiarę we własne możliwości. Uważa, że logopeda pracując z dzieckiem, powinien podążać za nim, tzn. brać pod uwagę jego zainteresowania oraz tak manipulować bieżącą sytuacją, by stała się ona częścią terapii. Kocha dzieci najbardziej za ich uśmiech, tok myślenia oraz labilność uczuciową. Prywatnie lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, najlepiej aktywnie. Miłośniczka natury, spacerów i podróży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share