O nas | Przedszkole Niepubliczne AQQ Tu Odkrywca

 

Przedszkole Niepubliczne AQQ powstało w ramach projektu unijnego 

„AQQ Tu Odkrywca”

RPSW.08.03.01-26-0100/16

TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLA 

na rok 2019/2020

REKRUTACJA DZIECI Z NASTĘPUJĄCYCH ROCZNIKÓW  : 

 GRUPA I –  rocznik 2016 i 2017 

 GRUPA II – rocznik 2015

 GRUPA III – rocznik 2014

 GRUPA IV – rocznik 2013 – ZERÓWKA 

 

Nasze Przedszkole powstało w 2017 w ramach projektu unijnego z elementami Triz i Montessori . Jest to placówka o bardzo wysokim standardzie w nowym budynku , tuż obok Biedronki przy ul. Szydłówek Górny (wjazd od ul. Warszawskiej), posiadamy własny profesjonalnie wyposażony plac zabaw  oraz wygodny PARKING pod budynkiem.

Opłata za przedszkole wynosi :

500 zł/miesiąc czesne + 12zł/dziennie wyżywienie wg wykorzystania

lub

680 zł/miesiąc opłata ryczałtowa = czesne+wyżywienie – stała kwota
W ramach w/w opłat zapewniamy :

-opiekę w godzinach 6.30-18.00,

-wyżywienie (wg wybranej opcji)

-wszystkie zajęcia dodatkowe takie jak : rytmika, taniec, elementy gimnastyki korekcyjnej, karate, zajęcia logopedyczne, język angielski codziennie, warsztaty kulinarne, artystyczne, plastyczne, muzyczne

-atrakcje, wycieczki, bilety na wyjścia do kina teatru itp

-bale karnawałowe, Mikołajki itp

-MONITORING online dla Rodziców

Dodatkowo płatne nieobowiązkowe zajęcia:

-zajęcia naukowo-doświadczalne

-basen

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem tel. 695-222-777 lub 695-222-555

ZAPRASZAMY 

 

O projekcie:

Projekt „AQQ tu Odkrywca” realizowany jest w terminie 1.05.2017 – 30.09.2018 r.
Głównym celem projektu jest utworzenie nowego przedszkola niepublicznego (oddział przedszkola AQQ), a tym samym wygenerowanie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 4 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) województwo świętokrzyskie.
Projekt „AQQ tu Odkrywca” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej i realizowany jest przez AQQ Sp. z o. o.
Wartość projektu: 1 414 608,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 201 528,00 PLN

Share