O nas | Przedszkole Niepubliczne AQQ Tu Odkrywca

 

Przedszkole Niepubliczne AQQ w ramach projektu unijnego 

„AQQ Tu Odkrywca”

RPSW.08.03.01-26-0100/16

OGŁASZA NABÓR DO PRZEDSZKOLA 

zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat

PLANOWANE OTWARCIE PRZEDSZKOLA – PAŹDZIERNIK  2017

W ramach projektu zapewniamy miejsce dla 60 dzieci (4 grupy po 15 dzieci)

Jest to przedszkole powstające w ramach projektu unijnego z elementami Triz i Montessori . Będzie to placówka o bardzo wysokim standardzie w nowopowstającym budynku , tuż obok Biedronki przy ul. Szydłówek Górny (wjazd od ul. Warszawskiej)

Opłata za przedszkole w pierwszym roku 2017/2018 wynosi 200 zł (ryczałtowo) .
W ramach w/w opłaty stałej zapewniamy :

-opiekę w godzinach 6.30-18.00,

-wyżywienie,

-wszystkie zajęcia dodatkowe takie jak : rytmika, taniec, elementy gimnastyki korekcyjnej, karate, matematyka dla przedszkolaka, zajęcia naukowo-doświadczalne, zajęcia logopedyczne, język angielski codziennie.

Dokładne informacje znajdują się w Regulaminem Projektu w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA .

Aby zapisać Dziecko do Przedszkola „AQQ tu Odkrywca”  należy:

  • pobrać i wypełnić „Wniosek O Przyjęcie Do Przedszkola”
  • zgłoszenie z dokumentami o których mowa w Regulaminie należy składać osobiście w Biurze projektu Przedszkole Niepubliczne AQQ ul. 1-go Maja 158/3  w Kielcach  godz. 9.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) . Więcej informacji pod numerem tel. 695-222-777.

ZAPRASZAMY 

O projekcie:

Projekt „AQQ tu Odkrywca” realizowany jest w terminie 1.05.2017 – 30.09.2018 r.
Głównym celem projektu jest utworzenie 1 nowego przedszkola niepublicznego (oddział przedszkola AQQ), a tym samym wygenerowanie 60 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 4 miejsc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) województwo świętokrzyskie.
Projekt „AQQ tu Odkrywca” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej i realizowany jest przez AQQ Sp. z o. o.
Wartość projektu: 1 414 608,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 201 528,00 PLN

Share